Zasady i koszty dostaw

Dostawa zamówień jest możliwa na kilka sposobów, w zależności od wagi, wielkości i wartości zamawianych części.
Wysyłkę realizujemy od poniedziałku do piątku.
Wybraną formę dostawy i płatności należy podać w uwagach do zamówienia.

wagakoszt dostawy
płatność przelewempłatność przy odbiorze
list polecony, priorytetowy (tylko małe, drobne, lekkie części)
do 0,5 kg6 zł-
do 1 kg10 zł-
do 2 kg13 zł-
 
paczka pocztowa, priorytetowa (części średniej wielkości)
do 1 kg12 zł17 zł
do 2 kg14 zł19 zł
do 5 kg16 zł21 zł
do 10 kg22 zł28 zł
do 15 kg26 zł32 zł
do 20 kg37 zł43 zł
do 30 kg45 zł53 zł
Uwaga! Przesyłki o wartości powyżej 100 zł są ubezpieczone dopłata +4 zł
 
kurier Siódemka
do 31 kg
w dużych miastach
27 zł32 zł
do 31 kg
w mniejszych miejscowościach
50 zł55 zł
powyżej 31 kgkalkulacja indywidulana
gabarytykalkulacja indywidualna

Sklep internetowy, działający pod adresem www.damarauto.pl, prowadzony jest przez Auto-Części „Damar” s.c.
nr NIP 937-245-50-55, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 80

Regulamin zakupów

 1. Niniejszy regulamin stosuje się do zawarcia umów sprzedaży wysyłkowej produktów Auto-Części „Damar” s.c.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Klienta, w tym wypełnienie formularza i naciśnięcie przycisku "Wyślij zamówienie" (złożenie oferty) oraz przesłania klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Auto-Części „Damar” s.c. (przyjęcie oferty).
  1. Zamówienia może składać wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych adresowych oraz numeru telefonu. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do autentyczności danych, Damar zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.
  3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.damarauto.pl, lub telefonicznie pod numerem (033) 814 03 62, 814 03 63,
  4. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e-mail.
  5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie.
   W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury.
   Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie (033) 814 03 62, 814 03 63 lub e-mailem pod adresem sprzedaz@damarauto.pl.
   W przypadku kontaktu z Damar w sprawie złożonego zamówienia, Klient powinien znać jego numer (numer zamówienia znajduje się w e-mailu potwierdzającym jego przyjęcie do realizacji).
   Klient do dnia nadania przez Damar produktów do wysyłki może dokonywać zmian w zamówieniu. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności rezygnacji z produktu, zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zasady zwrotu należności Klientowi zostały opisane poniżej w ust. 11.
  7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  8. Klient zobowiązany jest korzystać z witryny www.damarauto.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  9. Klient zobowiązany jest nie przenosić praw i obowiązków, wynikających z zawarcia umowy sprzedaży wysyłkowej na osoby trzecie.
 3. Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Klienta, jest Auto-Części „Damar” s.c.
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży i nie będą w żaden inny sposób archiwizowane, gromadzone lub przetwarzane.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT (wg. życzenia klienta).
 5. Czas realizacji zamówień wynosi do 14 dni roboczych (czas realizacji jest to czas jaki upływa od momentu zwrotnego potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania paczki).
 6. Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (tabela opłat znajduje się powyżej).
 7. Formy płatności:
  1. za pobraniem - przesyłka dostarczana jest pod wskazany w zamówieniu adres. Opłatę za zamówienie pobiera listonosz.
  2. przelewem
 8. Wysyłamy towar poza granice Polski.
 9. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zobowiązany jest zwrócić produkt w stanie niepogorszonym. Damar zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu. Koszt odesłania produktu poniesiony przez Klienta nie podlega zwrotowi.
  Zwracane produkty należy odesłać do Damar wraz z dowodem zakupu. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży oraz dodatkowe informacje na temat procedury dostępne są  po kontakcie z Damar.
  Gwarantujemy zwrot wartości produktów.
 10. Reklamacje dotyczące wad technicznych lub uszkodzeń powstałych podczas dostawy, będą rozpatrywane po przesłaniu reklamowanego produktu na adres siedziby firmy przesyłką pocztową.
  1. Towar reklamowany Damar wymieni na wolny od wad, jeśli nie będzie takiej możliwości, pieniądze zwróci przelewem lub przekazem pocztowym na adres wskazany na zamówieniu.
  2. Damar nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 11. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych właściwych ustaw szczególnych.
  1. Niniejszy regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i w związku z tym wiąże strony Umowy. W przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy przyznają klientowi, który jest konsumentem, większe uprawnienia, następuje wyłączenie odpowiednich postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów, które mogłyby powstać w związku z wykonywaniem Umowy.
  3. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Damar podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Auto-Części Damar s.c.
 12. Przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej należy pamiętać, aby w obecności kuriera sprawdzić, czy jej zawartość nie została uszkodzona oraz czy zawartość paczki jest zgodna z zamówieniem. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia bądź niezgodności przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisanie protokołu niezgodności. Reklamację należy zgłosić do Damar niezwłocznie; szybki kontakt telefoniczny znacząco ułatwi wyjaśnienie sytuacji.